Convenant met De Lijn over veiligheid openbaar vervoer

08/02/2017

De kusttram, de centrumbus en de lijnbus Blankenberge-Brugge vormen belangrijke schakels in het lokaal mobiliteitsbeleid. Ook de veiligheid van het openbaar vervoer voor alle gebruikers vormt voor het stadsbestuur een beleidsprioriteit. De gemeenschapswachten kunnen hierbij een scharnierrol vervullen.

Spijtig genoeg is er van tijd tot tijd overlast en agressie vast te stellen op het openbaar vervoer en in de onmiddellijke omgeving van de haltes. Deze incidenten hebben een impact op het subjectieve veiligheidsgevoel van de buurtbewoners, reizigers en personeelsleden van De Lijn. Vanuit de overtuiging dat op dit vlak slechts door een geïntegreerde en integrale aanpak en een efficiënte inzet van mensen, middelen en kennis resultaten kunnen geboekt worden, sluiten de stad Blankenberge en De Lijn een overeenkomst met betrekking tot de inzet van gemeenschapswachten betreffende de veiligheid.

Het stadsbestuur en De Lijn werkten reeds jaren samen.  Bij de indiensttreding van de veiligheidsbeambten in de jaren 90 was er een samenwerkingsakkoord en werden er in het kader van het Actieplan kustcriminaliteit medewerkers ingezet voor toezicht bij haltes en op de kusttram.  Toen de wet op de gemeenschapswachten in 2007 het preventielandschap hervormde, heeft de dienst Gemeenschapswachten deze taak overgenomen en uitgebreid.  De samenwerking met De Lijn verloopt vlot.  De Lijn zorgde voor een specifieke vorming voor onze gemeenschapswachten.  De ondertekening van dit convenant vormt dan ook het officialiseren van en het verderzetten van  de jarenlange goede samenwerking.

De stad engageert zich hiermee om de gemeenschapswachten regelmatig in te zetten op de kusttram aan de haltes van De Lijn. Zij fungeren als informatie- en aanspreekpunt, signaleren schade en vandalisme aan haltes en voertuigen, spreken reizigers aan en wijzen op het lijnreglement,…

eerste | vorige | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | volgende | laatste