Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een methode om conflicten tussen buren op te lossen.  Een onafhankelijke en onpartijdige persoon komt langs om het conflict te bespreken en samen met de betrokken partijen naar een oplossing te zoeken.  Belangrijk bij een bemiddeling is dat de tussenkomst gebeurt op een vrijwillige basis van beide betrokken partijen.  Indien één partij niet wenst mee te werken kan er geen oplossing bereikt worden.

Via de bemiddelingspoging wordt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het probleem bij de partijen zelf gelegd zodat er niet dadelijk naar de politie of de vrederechter moet worden gestapt.  Wanneer het conflict al op dat niveau zit, dan heeft buurtbemiddeling geen zin meer.  Ook niet alle zaken kunnen opgelost worden door een bemiddeling, sommige zaken zijn soms al maanden of jaren zo verziekt dat de bemiddelingspoging op niets uitdraait.

Welke conflicten komen in aanmerking?

Dagdagelijkse conflicten, ergernis n.a.v. samenleven, hinderlijke gedragingen zoals: geluidshinder, erfdienstbaarheden, afwatering, milieu, aanplantingen, huisdieren, huishoudelijk en tuinafval, geurhinder, hygiëne, bouw, hinderlijk / gevaarlijk parkeren, rondhangende / luidruchtige jongeren, (verbale) agressie, algemene buren- en buurtproblemen.